Heaven Sword and Dragon Sabre 2 (1978) ลูกมังกรหยก 2

Heaven Sword and Dragon Sabre 2 (1978) ลูกมังกรหยก 2

หลังจากที่ เตียบ่อกี้ ขึ้นเป็นประมุขพรรคเม้งก่า ก็เจอกับเรื่องวุ่นวายมากมายจาก เตี่ยเมี่ยงองค์หญิงมองโกล แต่สุดท้ายพรรคเม้งก่า กับ 6 สำนักใหญ่ก็เข้าใจกันดี โดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง ล้วนต้องการดาบฆ่ามังกรจาก ราชสีห์ขนทองเจี่ยซุ่น พ่อบุญธรรมของเตียบ่อกี้ เมื่อต้องรับศึกทั้งจากมองโกล ปกป้องดาบฆ่ามังกร และศึกของหัวใจ เตียบ่อกี้จะผ่านพ้นไปเช่นไร

[HD]เสียงไท 5.6) + Soundtrack (5.6)
EP.5.6 /10

แสดงความคิดเห็น