Johnny (2022) จอห์นนี่

Johnny (2022) จอห์นนี่

หลังจากโดนส่งไปทำงานในศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามคำสั่งศาล ชายผู้มีประวัติอาชญากรรมได้ผูกมิตรกับบาทหลวงเปี่ยมเมตตาที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา

[HD]เสียงไท 6.9) + Soundtrack (6.9)
EP.6.9 /10

แสดงความคิดเห็น