Lone Wolf McQuade (1983) ขย้ำนรก

Lone Wolf McQuade (1983) ขย้ำนรก

หลังจากช่วยตำรวจท้องที่จับโจรขโมยม้า เท็กซัส เรนเจอร์ก็มุ่งเป้าไปที่เจ้าพ่อยาเสพติดที่ค้าอาวุธเช่นกัน พวกเขาสนใจผู้หญิงคนเดียวกันและต่างก็ชอบศิลปะการต่อสู้

[HD]เสียงไท 6.3) + Soundtrack (6.3)
EP.6.3 /10

แสดงความคิดเห็น