Project Gutenberg (2018) เกมหักเหลี่ยม เฉือนคม

Project Gutenberg (2018) เกมหักเหลี่ยม เฉือนคม

เรื่องราวของตำรวจฮ่องกงที่ออกล่าแก๊งปลอมแปลงธนบัตร นำโดยผู้บงการที่ใช้ชื่อแฝงว่าจิตรกร ผลงานของเขาเป็นที่ต้องการของเหล่าอาชญากรทั่วโลก

[HD]เสียงไท 6.9) + Soundtrack (6.9)
EP.6.9 /10

แสดงความคิดเห็น