Syndromes and a Century (2006) แสงศตวรรษ

Syndromes and a Century (2006) แสงศตวรรษ

เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ของผู้กำกับอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ซึ่งเป็นหมอทั้งคู่ และความทรงจำของเขาที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

[HD]เสียงไท 7.3) + Soundtrack (7.3)
EP.7.3 /10

แสดงความคิดเห็น