The Cured (2018) ซอมบี้กำเริบคลั่ง

The Cured (2018) ซอมบี้กำเริบคลั่ง

เมื่อมีการค้นพบวิธีรักษาโรคร้ายที่เปลี่ยนคนเป็นซอมบี้ได้ ผู้ป่วยรายหนึ่งที่เคยติดเชื้อซอมบี้ต้องเผชิญกับการถูกสังคมตราหน้า แม้กระทั่งถูกครอบครัวตัวเองกีดกัน จึงเกิดเป็นประเด็นในสังคมจนกองทัพต้องเข้ามาแทรกแซง

[HD]เสียงไท 5.4) + Soundtrack (5.4)
EP.5.4 /10

แสดงความคิดเห็น