The Deadly Duo (Shuang xia) (1971) คู่โหด

The Deadly Duo (Shuang xia) (1971) คู่โหด

หนังเรื่อง The Deadly Duo (1971) คู่โหด องค์ชายจิน แห่งต้าจิน รุกรานราชวงศ์ซ่ง จับตัว อ๋องคัง ไปคุมขัง ทำให้ เป่าติงเทียน นำเหล่าจอมยุทธไปช่วยเหลือ แต่สถานที่คุมขังต้องข้ามสะพานมรณะที่จอมยุทธหลายคนต้องสละชีวิต จำต้องใช้บุคคลที่มีวิชาตัวเบาล้ำเลิศจึงจะข้ามสะพานและนำเป่าติงเทียนและชาวยุทธต้าซ่งไปช่วยอ๋องคังให้ได้

[HD]เสียงไท 6.5) + Soundtrack (6.5)
EP.6.5 /10

แสดงความคิดเห็น